วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 18.30 น. สาเหตุการตาย ถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง

การตายที่วัดปทุมวนารามฯ

วันที่ 19 พ.ค. 2553 เวลา 18.30 น.

สาเหตุการตาย ถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง
...
มีผู้เสียชีวิต 6 ราย คือ
1. นายรพ สุขสถิตย์ อายุ 66 ปี คนขับรถลีมูซีนส่งผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยนายรพเป็นศพสุดท้ายที่ตกค้างอยู่ภายในสถาบันนิติเวช ร.พ.ตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ญาติเพิ่งขอรับกลับไปทำพิธีทางศาสนาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระบุชื่อผิดเป็นนายวิชัย มั่นแพ อายุ 30 ปี จนเกิดความสับสน
2. นายอัฐชัย ชุมจันทร์ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 11 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็นนักศึกษาพึ่งเรียนจน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. นส.กมนเกด อัคฮาด เจ้าหน้าที่อาสาของสภากาชาดไทย ถูกยิงเข้าที่ศีรษะทำให้สมองถูกทำลาย อายุประมาณ 20 - 25 ปี ซึ่งเป็นอาสาพยาบาล เสียชีวิตภายในเต็นท์พยาบาล
4. นายมงคล เข็มทอง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/24 แขวงและเขตปทุมวัน กทม. เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กระสุนทำลายปอด หัวใจ และตับ
5. นายสุวัน ศรีรักษา ถูกยิงด้วยกระสุนทำลายปอด เยื้อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ พบโลหะคล้ายหัวประสุนปืนหุ้มทองแดง ค้างที่เนื้อชายโครงด้านขวา ทิศทางกากซ้ายไปขวา หลังไปหน้า บนลงล่าง
6. นายอัครเดช ขันแก้ว ชาว ต.หนองผือ อ.เขาวงศ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถูกยิงเข้าที่ศีรษะ ทำให้สมองถูกทำลาย

เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ มีสองชุดคือ ร. 31 พัน 2 รอ. (ลพบุรี)

เป็นหน่วยกำลังที่รับผิดชอบด้านล่างบนถนนพระราม 1 และกองพันรบพิเศษที่ 1

กรมรบพิเศษที่ 3 (ลพบุรี) นำโดย พ.ต.นิมิตร วีระพงศ์ เป็นหัวหน้าชุด โดยนำกำลังปฏิบัติการ 4 ชุด บนรางรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีสนามกีฬาเพื่อคุ้มกันชุดทหารจาก ร. 31 พัน 2 รอ.

รายชื่อทหารที่ใช้อาวุธปืน M16A2 กระสุนขนาด 5.56 มม. (M855) หัวกระสุนจะเป็นสีเขียวนั้นคือ
1. จ.ส.อ.สมยศ ร่วมจำปา รองหัวหน้าชุดฯ
2. ส.อ.ภัทรนันท์ มีแสง
3. ส.อ.เกรียงศักดิ์ สีบุ
4. ส.อ.ชัยวิชิต สิทธิวงษา
5. ส.อ.วิฑูร อินทำ

ทหารทั้ง 5 นายรับว่า ได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในวัดปทุมวนารามฯ จริง

ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มีการเบิกขออาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คือปืน M16A2 กระสุนขนาด 5.56มม.

ข้อมูล พ.ต.นิมิตร วีระพงศ์
เตรียมทหาร 34 (เลขประจำตัว 19483) จปร.45
เลขบัตรประชาชน 3 – 1601 – 00324 – 17 – 1
ภรรยาชื่อ นางมาลี วีระพงศ์ (โอ) อีเมล์ : o_malee@yahoo.com
ลูกชายชื่อ เด็กชาย กษิดิ์เดช วีระพงศ์ (เกิดวันที่ 4 พ.ค. 48)
ที่อยู่ 123 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

รายชื่อทหารที่ยิงประชาชนในวัดปทุมวนาราม
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สังกัดหน่วยกองพันจู่โจม กองทัพบก
ที่อยู่ 255 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
...
1. จ.ส.อ.สมยศ ร่มจำปา
รายละเอียดส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน 3-1603-00058-27-0
เบอร์โทรศัพท์ 036-441772
ชื่อเดิม ?
วัน/เดือน/ปีเกิด 18/01/2511
ที่อยู่ 107/18 หมู่ที่ 7 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ภรรยา นางปราณี ร่มจำปา (วันเกิด : 15/12/2510)
บุตร 2 คน
รายได้ (จากกองพันจู่โจม) :
ปี 2552 : 294,750 บาท (ภรรยาได้รับค่าธรรมเนียมจาก บจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 177,224.81 บาท)
ปี 2551 : 283,380 บาท
ปี 2550 : 283,380 บาท
ปี 2549 : 212,940 บาท
ปี 2548 : 195,120 บาท

2. ส.อ.ภัทรนนท์ มีแสง
รายละเอียดส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน 3-3099-01050-27-0
เบอร์โทรศัพท์ 089-0855485
ชื่อเดิม ชาญชิต
วัน/เดือน/ปีเกิด 12/07/2514
ที่อยู่ 117/40 หมู่ที่ 4 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ภรรยา นางจิตติมา มีแสง
บุตร 2 คน
รายได้ (จากกองพันจู่โจม) :
ปี 2552 : 170,730 บาท
ปี 2551 : 164,610 บาท
ปี 2550 : ไม่มีข้อมูล
ปี 2549 : 132,920 บาท
ปี 2548 : 126,090 บาท

3. ส.อ.เกรียงศักดิ์ สีบุ
รายละเอียดส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน 3-6503-00087-68-2
เบอร์โทรศัพท์ 089-2380002
ชื่อเดิม เพื่อน
วัน/เดือน/ปีเกิด 26/05/2525
ที่อยู่ 255/59 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ภรรยา นางสุพรรษา สีบุ (วันเกิด : 08/12/2529)
บุตร ไม่มีบุตร
รายได้ (จากกองพันจู่โจม) :
ปี 2552 : 159,600 บาท
ปี 2551 : 151,190 บาท
ปี 2550 : ไม่มีข้อมูล
ปี 2549 : ไม่มีข้อมูล
ปี 2548 : ไม่มีข้อมูล

4. ส.อ.ชัยวิชิต สิทธิวงษ
รายละเอียดส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน 3-4012-00079-88-5
เบอร์โทรศัพท์ 082-2693309
วัน/เดือน/ปีเกิด 08/08/2526
ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 2 ต.โสกนกเด็น อ.พล จ.ขอนแก่น
ภรรยา นางสุพัตรา สิทธิวงษา (วันเกิด : 22/07/2526)
บุตร 1 คน
รายได้ (จากกองพันจู่โจม) :
ปี 2552 : 159,600 บาท
ปี 2551 : 111,990 บาท
ปี 2550 : ไม่มีข้อมูล
ปี 2549 : ไม่มีข้อมูล
ปี 2548 : ไม่มีข้อมูล

5. ส.อ.วิฑูรย์ อินทำ
รายละเอียดส่วนตัว
สถานภาพ : โสด
เลขประจำตัวประชาชน 3-5509-00082-58-5
เบอร์โทรศัพท์ 081-0999809
ชื่อเดิม ?
วัน/เดือน/ปีเกิด 12/07/2525
ที่อยู่ 255 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ภรรยา ?
บุตร -
รายได้ (จากกองพันจู่โจม) :
ปี 2552 : 183,780 บาท
ปี 2551 : 174,700 บาท
ปี 2550 : 147,285 บาท
ปี 2549 : 131,070 บาท
ปี 2548 : ไม่มีข้อมูล
See More

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น